\

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.)
(Wyciąg)
(...)
§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3.000 zł - 100 zł
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.
(...)
§ 8. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł
2) umowę majątkową małżeńską - 400 zł
3) testament - 50 zł
4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku-150 zł
5) odwołanie testamentu - 30 zł
6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł
7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł
8) pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł
9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.
(...)
§ 10a. 1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.
2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.
3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.
4. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30
(...)
§ 13. Maksymalna stawka wynosi:
1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł
2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł
3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł
4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,
b) w innym celu - 30 zł
5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.
(...)

 

 

Kancelaria Notarialna Jana Borskiego – Notariusza i Tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, mieszcząca się w Szczecinie, gwarantuje Klientom dokonywanie czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz Jan Borski w każdej chwili udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, poświadczaniu daty okazania dokumentów, poświadczaniu daty pozostawania osoby przy życiu oraz poświadczaniu własnoręczności podpisów - dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach, niż godziny pracy Kancelarii, w tym również w dni wolne od pracy.

Copyright 2017 Kancelaria Notarialna Szczecin Jan Borski - notariusz Szczecin
Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: primacom.pl
Studio Reklamy Internetowej i Tradycyjnej

pl de en